Sprawdź jaki jest twój adres IP

Numer mojego adresu IP

Moje IP: 3.237.16.210

Co to jest adres IP?

Adres IP to unikalny numer przypisany do każdego urządzenia, umożliwiający identyfikację w Internecie. W formacie IPV4 (Internet Protocol wersja 4) ten 32-bitowy kodowany identyfikator składa się z 4 cyfr (od 0 do 255) oddzielonych kropką (xxx.xxx.xxx.xxx). Teoretycznie można zatem przypisać jednocześnie maksymalnie 4 294 967 296 (lub 2 ^ 32) adresów, w praktyce jest to mniej. Wyczerpanie adresów IPv4 doprowadziło do opracowania nowej wersji IP, IPV6. W przypadku adresów 128-bitowych zamiast 32-bitowych IPv6 ma znacznie więcej przestrzeni adresowej niż IPv4. Liczba ta może być stała i dynamiczna, ale zawsze jest unikalna, więc dwa urządzenia nie mogą mieć tego samego adresu IP, gdy są podłączone do sieci.

Czy Twój adres IP jest dynamiczny?

Statyczny adres IP to taki, który jest zawsze taki sam, natomiast dynamiczny zmienia się regularnie. Aby dowiedzieć się, czy Twój dostawca usług internetowych (ISP) przypisuje ci statyczny czy dynamiczny adres IP, musisz sprawdzić, czy zmienił się od czasu ostatniej wizyty. Możesz to zrobić dodając tę stronę do ulubionych i regularnie odwiedzając stronę.

Publiczny a lokalny adres IP - na czym polega różnica?

Gdy połączenie zostanie nawiązane ze skrzynki ADSL, routera lub smartfona 4G, sprzęt bezpośrednio podłączony do Internetu uzyskuje publiczny adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych. Ponadto urządzenia podłączone do tego samego routera znajdują się w tej samej sieci, która nazywa się "lokalna" lub "prywatna", w tym przypadku zostanie im nadany unikalne IP.