Mój lokalny adres IP

Mój lokalny adres IP: 10.29.20.65

Poznaj swój lokalny adres IP

Nasze narzędzie pozwala znaleźć lokalny adres IP. Dzięki temu można zidentyfikować urządzenie (komputer, tablet, telefon, laptop ...) w sieci lokalnej. Uważaj, aby nie pomylić publicznego adresu IP przydzielonego Ci przez dostawcę usług internetowych (ISP) i lokalnego adresu IP komputera, który jest ogólnie przypisywany przez Twoje urządzenie lub router za pośrednictwem DHCP.